PRI DOLŽINI ZADRGE JE MOŽNO ODSTOPANJE +/- 5 mm PRI DOLŽINAH DO 50 cm,
OZIROMA +/- 1% PRI ZADRGAH DALJŠIH OD 50 cm.

GLEDE NA ŠIROKO NAMEMBNOST ZADRG MORA KUPEC SAM PRESODITI PRIMERNOST KVALITETE
IN OBSTOJNOST BARVE GLEDE NA NJEGOVE POTREBE.