M.REPIČ d.o.o. SMO PRVO SLOVENSKO
PODJETJE ZA PROIZVODNJO ZADRG.
ZADRGE IZDELUJEMO IZ VISOKO KAKOVOSTNIH
SUROVIN PRIZNANIH EVROPSKIH
PROIZVAJALCEV. ZALAGAMO VEČJI DEL SLOVENSKEGA
TRGA ZA POTREBE MODE, ŠPORTNE IN ZAŠČITNE KONFEKCIJE,
UNIFORM, ČEVLJARSKE IN GALANTERIJSKE INDUSTRIJE
TER TAPETNIŠTVA. VSAKO SEZONO RAZŠIRIMO BARVNO
PALETO Z NOVIMI ODTENKI, SLEDIMO TRENDOM MODNEGA
IN TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA, IZDELUJEMO
ZADRGE NESTANDARDNIH DIMENZIJ IN MATERIALOV ZA POSEBNE
NAMENE TER NA ŽELJO IZDELAMO ZADRGE Z VAŠIM ZNAKOM.
ŠIROKA PONUDBA, HITER SERVIS, KONTROLA KVALITETE
IN SVETOVANJE SO RAZLOGI ZA ZADOVOLJSTVO
NAŠIH KUPCEV.